ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวกรณียืนยันผลตรวจ พบผู้ติดเชื้อชายขับรถส่งอาหารทะเล กลับจากสมุทรสาคร มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ อ.หนองไผ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวกรณียืนยันผลตรวจ พบผู้ติดเชื้อชายขับรถส่งอาหารทะเล กลับจากสมุทรสาคร มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ อ.หนองไผ่

วันที่ 22 ธ.ค. 63 เวลา 15.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

พร้อมด้วย นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ และนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ,ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ,หน่วยงานทหาร, ตำรวจ, ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม

สำหรับผู้ป่วยรายนี้ เป็นชายไทย อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุ 64 ปี เป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ โดยอาศัยอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้เดินทางไปซื้อสินค้าที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยรถยนต์ /จากนั้น วันรุ่งขึ้น ได้เดินทาง ขายเร่ส่งสินค้าในพื้นที่ จังหวัดต่างๆ (รายละเอียดตาม Timeline) /และในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เดินทางไปหน่วยเลือกตั้งหมู่ที่ 5 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์/ และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เข้ารับการตรวจ ที่โรงพยาบาลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ ผลที่ส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ยืนยันตรวจพบเชื้อCOVID- 19 /ขณะนี้ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สั่งการให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
-ตรวจตราบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการซื้อขายสัตว์น้ำ ในตลาดสัตว์น้ำสมุทรสาคร
– ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยง ไปติดต่อแจ้งกับสาธารณสุขในพื้นที่
– ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตรวจสอบคนเข้ามาในพื้นที่ ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
-ชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามปล่อยปละละเลย
– สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามแบบ New Normal
และในเบื้องต้นมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย อำเภอละ 500 ชิ้น / หน้ากากผ้า ของเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอละ 1,000 ชิ้น ยกเว้นอำเภอหนองไผ่ 3,000 ชิ้น รวม 13,000 ชิ้น
ในส่วนของสถานที่ราชการ อำเภอทุกแห่ง ให้การดูแลรักษาความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย การเว้นระยะห่าง/ เน้นข้าราชการฝ่ายปกครองปลัดจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านให้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย (สบค.มท.) โดยเคร่งครัด

สำหรับ งานสวดมนต์ข้ามปี งานเคาท์ดาวน์ที่อำเภอเขาค้อ งดจัดกิจกรรม / ส่วน งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด // ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของทางราชการ ประกาศต่างๆจากจังหวัด / ในส่วนของโรงพยาบาล และให้ติดตามข่าวสารจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โดยตรง ไม่แชร์ข้อมูลส่งต่อกันจากแหล่งอื่น ที่ไม่มั่นใจ/ และนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ปกปิดข้อมูล/ ขณะนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมบูรณาการกันในการเร่งคัดกรองแรงงานต่างด้าว/ ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ แบบไปเช้าเย็นกลับ จังหวัดได้ประสานไปยังบริษัทกรุ๊ปทัวร์ต่างๆ ซึ่งสถานประกอบการและบริษัทกรุ๊ปทัวร์ต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี/ งานบวช งานแต่ง งานศพ ดำเนินการได้ตามปกติ แต่ต้องรักษามาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ฝากเน้นย้ำถึงประชาชน ไม่ตื่นตระหนก แต่ให้พึงระวังป้องกันตนเอง ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งก็เคยปฏิบัติกันมาในช่วงการระบาดรอบแรก ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

%d bloggers like this: