เก็บตัวผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2564

เก็บตัวผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2564

เก็บตัวผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2563) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ นำผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 30 คน ร่วมทำกิจกรรมเก็บตัว เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจรับชมกิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมการประกวดได้ทางเพจเฟซบุ๊ก : กองประกวดนางสาวเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: