จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เน้นให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง”

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เน้นให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง”

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เน้นให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง”

วันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม63
เวลา 1500น-16.00น.
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจจุดบริการประชาชน จุดหลักหน้าสำนักงานมูลนิธิเพชรเกษม ถนนเลี่ยงเมืองเพชรเกษม ขาลงใต้ และจุดตรวจ บ่อฝ้ายใกล้สนามบิน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เน้นมาตราการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตรวจสอบบุคคล

และยานพาหนะ ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ให้บริการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ให้มีความสุขเพิ่มขึ้น ทุกข์น้อยลง ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทุ่มเท เสียสละในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ พร้อมตรวจงานก่อสร้างโรงจอดรถของกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สะอาด สามัคคี สถาบัน

ทีมข่าวหัวหิน/จ.ประจวบฯ

%d bloggers like this: