ตำรวจภูธรภาค 5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564

ตำรวจภูธรภาค 5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564

ตำรวจภูธรภาค 5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสมาสต์ และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตำรวจโทประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผวจ.เชียงใหม่, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน. ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวฯ ในครั้งนี้

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสมาสต์ และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตำรวจโทประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผวจ.เชียงใหม่, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน. ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวฯ ในครั้งนี้

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 กล่าวว่า ในห้วงเวลาเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ร่วมบูรณาการทำงานกับภาคีเครือข่าย ตามนโยบายขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีการทำงานร่วมกับสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาด และผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ และประสานงานระหว่างส่วนราชการ และภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดียิ่ง

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นช่วงแห่งความสุขของประชาชนทุกภาคส่วนทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และนอกพื้นที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรม ตามประเพณีนิยมเป็นจำนวนมากจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และส่งความสุขให้กันตามประเพณีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะการป้องกันภัยจากอาชญากรรมหรือความไม่สงบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นช่วงแห่งความสุขของประชาชนทุกภาคส่วนทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และนอกพื้นที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรม ตามประเพณีนิยมเป็นจำนวนมากจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และส่งความสุขให้กันตามประเพณีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะการป้องกันภัยจากอาชญากรรมหรือความไม่สงบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว


จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในวันนี้ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ผมเชื่อว่าเทศกาลปีใหม่ 2564 ครั้งนี้จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเป็นอย่างดียิ่ง ขอให้ทุกท่าน จงร่วมกันปฏิบัติงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เต็มความสามารถเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเราทุกคน อย่างไรก็ตาม ขอให้ปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายตามยุทธวิธี มีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชน แต่เด็ดขาดในการปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: