ศปก.เชียงใหม่ “ย้ำเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19”  บูรณาการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตรวจสถานประกอบการ ถนนคนเดินไนท์บาร์ซา ผู้ประกอบการพร้อมใจปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

ศปก.เชียงใหม่ “ย้ำเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19” บูรณาการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตรวจสถานประกอบการ ถนนคนเดินไนท์บาร์ซา ผู้ประกอบการพร้อมใจปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการเจ้าหน้าที่จาก ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กอ.รมน.จ.ชม. ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน Fine Day At Night Bazaar ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี และได้เน้นย้ำผู้จัดกิจกรรมให้ดำเนินการตามาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ต่อมา ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ร้านไส้ย่าง ซอย 4 ร้านสุขสม ร้านเพื่อนแอดเชียงใหม่ ร้าน Shura 48 Bar and Restaurant ร้าน LiveHouse Chiang mai ร้าน Beer Terminals ร้าน High End และ ร้าน Singha on the roof

ทั้งนี้ผลการปฏิบัติ พบว่า สถานประกอบการทุกแห่งให้ความร่วมมือตามมาตรการฯ และได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 36/2563 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ผู้ประกอบการ ยังได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ตามที่ทางราชการกำหนดและยินดีปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: