วันอังคาร ที่ 21 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารบริการประชาชน

ทหารบริการประชาชน
วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนได้จัดเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 36 และสารวัตรทหารพล.ม1 และนักศึกษาวิชาทหาร (รด)

จิตอาสานำโดยพันตรีหญิงกีรตาภรณ์ รสชื่น วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคโควิด 19โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกันโรคโควิช 19ให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการในครั้งนี้ได้รับทราบ

%d bloggers like this: