กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการตั้งด่านเฝ้าระวังและตรวจสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบกรุงเทพมหานครจำนวน 14 จุด

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการตั้งด่านเฝ้าระวังและตรวจสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบกรุงเทพมหานครจำนวน 14 จุด

และการปิดสถานที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

/ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.