วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอขุนยวมและอำเภอสบเมย เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 3 มกราคม 2 564 ที่จุดตรวจ จุดสกัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพร้อมมอบอุปกรณ์ในการป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ผุ้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19

หลังจากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยกระดับให้เป็นจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง ทั้งนี้จังหวัดได้มีการออกมาตรการในการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งการขอความ ร่วมมือในการปิดสถานบันเทิงในเวลา 22.00 น.การให้โรงแรมและที่พักได้มีการ ลงทะเบียนไทยชนะให้กับนักท่องเที่ยว ทุกรายมาตรการการเข้าพื้นที่ ของนักท่องเที่ยวให้ สแกนคิวอาร์โค้ด สวัสดีแม่ฮ่องสอน ตามจุดตรวจจุดสกัด การขอความร่วมมือให้ข้าราชการพนักงานของรัฐ งดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหากมีความจำเป็นให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปทั้งนี้ยังได้ย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ ตามนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขได้วางหลักเกณฑ์แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย

%d bloggers like this: