จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ทีมงานป้องกันไวรัสโควิด ทุกจุดตรวจเข้มแข็ง

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ทีมงานป้องกันไวรัสโควิด ทุกจุดตรวจเข้มแข็ง

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ทีมงานป้องกันไวรัสโควิด ทุกจุดตรวจเข้มแข็ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 64
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานป้องกันไวรัสโควิด-19 ทุกจุดตรวจ 2 จุดหลัก 6 จุดรองตรวจจุดมูลนิธิเพชรเกษม และจุดตรวจบ่อฝ้าย
ดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อย่างเข้มแข็งเหตุการณ์ ปกติ
ขอขอบคุณทุกฝ่าย

ทีมข่าวหัวหิน/จ.ประจวบฯ

%d bloggers like this: