วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารพัฒนา จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร ล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 80%

ทหารพัฒนา จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร ล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 80%วันที่ 4 ม.ค.64 หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค3 (ช.พัฒนา สนภ.3) แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้กับราษฎรในพื้นที่บริเวณ ม.13 บ.บารมีศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 2 บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 80% โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 188 ครัวเรือน 603 คน

%d bloggers like this: