กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 1530 กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ช.ม./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2564
1.1 ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ระลอกใหม่
– ยอดสะสม 4 ราย
– กลับบ้าน 0 ราย อยู่ใน รพ. 4 ราย เสียชีวิต 0 ราย
1.2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 228 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 228 ราย
1.3 ผลการดำเนินการตรวจหาเชื้อในผู้ที่ไม่มีอาการ 1,876 ราย ตรวจพบเชื้อ 0 ราย
2. ผลการติดตามผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดลำพูน หญิง อายุ 29 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดลำพูน
– ผลการสอบสวนโรค จ.เชียงใหม่ พบผู้สัมผัส 138 ราย
– ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย ผลตรวจเป็นลบ 13 ราย
– ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 125 ราย ให้กักตัวสังเกตุอาการ
3. ผู้ป่วย COVID-19 ชายชาวญี่ปุ่น อายุ 59 และ 64 ปี มีประวัติเดินทางไปร้าน อ.ศรีราชา ในย่านที่มีการระบาด
– ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย ตรวจผลเป็นลบ 3 ราย รอตรวจ 8 ราย รอติดตาม 2 ราย
– ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ยาพาหนะ 88 ราย ขอรับการตรวจ 10 ราย ผลเป็นลบ รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ 16 ราย
4. ผู้ป่วยติดเชื้อ เดินทางมาจาก จ.ระยอง
– ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 37 ราย ตรวจผลเป็นลบ 37 ราย รอตรวจซ้ำ 7 ม.ค.64
– ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 156 ราย ผลตรวจเป็นลบ
5. กรณีผู้ป่วย จ. ลำปาง
– สัมผัสเสี่ยงสูง จ.เชียงใหม่ ผลตรวจเป็นลบ 2 ราย รอผลตรวจ 6 ราย
6. การพัฒนาแบบคัดกรองผู้สงสัยโรคโควิด 2 platform
6.1. cm-chana สำหรับผู้เดินทางทั่วไปที่ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง
6.2. sefe-screening สำหรับผู้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมา
7. พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8. ได้รับแจ้งผู้ติดเชื้อรายที่ 50 เพศหญิง อายุ 25 ปี อาชีพขายอาหารปรุงสุกตลาดนัดมีโชค เริ่มมีอาการวันที่ 3 ม.ค. 2564 timeline ไปสถานบันเทิงเสี่ยงสูง 5 แห่ง ได้แก่ ร้านdc ท่าช้างคาเฟ่ อินฟินิวตี้ วอมอัพค่าเฟ่ พริตตี้เอคครูซีฟ และสถานที่เสี่ยง อื่นๆ ได้แก่ ตลาดนัดโลตัสคำเที่ยง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ร้านอิ่มหมีพีมันสตาเออเวนิว ตลาดนัดมีโชคพลาซ่า สำหรับรายละเอียดรอแถลงการณ์จาก สสจ.เชียงใหม่ ค่ำนี้
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: