วันพุธ ที่ 20 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

” ดูแลทั้งขาไป – ขากลับ ” หน่วยยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วน เทศกาลปีใหม่ 2564 ในอำเภอแม่สะเรียง – อำเภอสบเมย

” ดูแลทั้งขาไป – ขากลับ ” หน่วยยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วน เทศกาลปีใหม่ 2564 ในอำเภอแม่สะเรียง – อำเภอสบเมยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ทำการตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ออกให้บริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ทหารชุดช่างยนต์บริการคอยแก้ไข ปัญหาเหตุซ่อมเสียของยานพาหนะ นักท่องเที่ยว ซึ่งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายเทพสิงห์ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มีเป้าหมายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 (7 วันอันตรายและหลัง 6 วันอันตราย ) พร้อมกับรับแจ้งเหตุต่างๆ ในการใช้ถนนบนถนนทางหลวงสาย 108 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน – จังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมงด้านกองร้อยทหารพรานที่ 3601 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ชุดช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสบเมย , เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลสบเมย , ฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนด่านตรวจแม่สวด ในการอำนวยความสะดวกและบริการน้ำดื่ม, สถานที่พักคอยให้ผู้ขับขี่สัญจร และยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมา ระหว่างเส้นทาง 105 พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพและจักรยานรักษาโรคเบื้องต้นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 (7 วันอันตรายและหลัง 6 วันอันตราย ) บริเวณจุดบริการประชาชนด่านตรวจถาวรแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

%d bloggers like this: