เว็บไซต์ท่องเที่ยว “CN Traveler” ให้เชียงใหม่ที่ 1 เมืองน่ารัก ผู้คนเป็นมิตร เป็นปีที่ 33

เว็บไซต์ท่องเที่ยว “CN Traveler” ให้เชียงใหม่ที่ 1 เมืองน่ารัก ผู้คนเป็นมิตร เป็นปีที่ 33


เชียงใหม่คว้าที่ 1 รางวัลเมืองน่ารัก ผู้คนเป็นมิตร นับเป็นปีที่ 33 เว็บไซต์ท่องเที่ยว CN Traveler ได้เปิดโอกาสให้ร่วมโหวตให้คะแนนเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยว และเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของเมืองเก่าไปจนถึงอาหารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคในระดับสูงสุดทั้งจังหวัดโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ออกตรวจ ติดตาม และกำชับให้สถานประกอบการทุกประเภท

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า จากการสำรวจพบว่าเชียงใหม่ คว้าที่ 1 รางวัลเมืองน่ารัก ผู้คนเป็นมิตร นับเป็นปีที่ 33 ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยว CN Traveler ได้เปิดโอกาสให้ร่วมโหวตให้คะแนนเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยตรวจสอบจากความรู้สึกของการต้อนรับอย่างอบอุ่น ความสะดวกสบายในการเดินทาง และความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น ถึงแม้ในปี 2020 นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันได้แค่ช่วงต้นปี แต่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังครองใจ นักท่องเที่ยว และสามารถคว้าที่หนึ่งได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ทางเว็บไซต์ CN Traveler ได้ให้เหตุผล ว่าหากนักท่องเที่ยวมาอยู่เชียงใหม่สักสองสามวัน คนในท้องถิ่นก็จะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาและเริ่มทักทายกัน อย่างสนิทสนมและยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยว และเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของเมืองเก่าไปจนถึงอาหารท้องถิ่น

ล่าสุดสถิติในช่วงวันหยุดสิ้นปีระหว่างวันที่ 31ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัด เชียงใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 118,740 คน เพิ่มขึ้น 15.2% โดยเดินทางมาจากรถยนต์ รถโดยสาร ประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 451.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.76% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีอัตราเข้าพัก 70% เพิ่มขึ้น 35.97% ของห้องพักทั้งหมด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งถือเป็นตลาดหลักภายในประเทศ ทั้งนี้มีปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ล่าสุดสถิติในช่วงวันหยุดสิ้นปีระหว่างวันที่ 31ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัด เชียงใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 118,740 คน เพิ่มขึ้น 15.2% โดยเดินทางมาจากรถยนต์ รถโดยสาร ประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 451.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.76% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีอัตราเข้าพัก 70% เพิ่มขึ้น 35.97% ของห้องพักทั้งหมด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งถือเป็นตลาดหลักภายในประเทศ ทั้งนี้มีปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคในระดับสูงสุดทั้งจังหวัดโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ออกตรวจติดตาม และกำชับให้สถานประกอบการทุกประเภท ในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการของตน โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสอย่างสม่ำเสมอ และการลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “CM ชนะ” การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับ บริการ เพื่อยกระดับในการป้องกันตนเองในทุกๆด้าน โดยปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งสุ่มตรวจโรคโควิด-19 ในเชิงรุกสำหรับพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสกับบุคคลอื่น ในสถานประกอบการทุกแห่ง อีกทั้งยังได้มอบหมายให้อาสาสมัครโควิดหมู่บ้าน ชุมชน ค้นหาผู้เข้าไปใน หมู่บ้านหรือชุมชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น.

***หมายเหตุแฟ้มภาพ***

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: