วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ดอยอินทนนท์นักท่องเที่ยวลดฮวบ ไม่แพ้สภาพอากาศเช้านี้ 3 องศา ปิดเพียงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยวชั่วคราว ส่วนอื่นๆยังเที่ยวปกติ แต่ตอนนี้เข้มงวด ผู้ เดินทางมาจาก 28 จังหวัดสีแดง ต้องกักตัวตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมดรคจังหวัดเชียงใหม่ เน้นเข้าเชียงใหม่ต้อง ลงทะเบียน CM-CHANA จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจองจ่ายเงินที่พักจะขอคืนหรือ เลื่อนพักได้

ดอยอินทนนท์นักท่องเที่ยวลดฮวบ ไม่แพ้สภาพอากาศเช้านี้ 3 องศา ปิดเพียงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยวชั่วคราว ส่วนอื่นๆยังเที่ยวปกติ แต่ตอนนี้เข้มงวด ผู้
เดินทางมาจาก 28 จังหวัดสีแดง ต้องกักตัวตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมดรคจังหวัดเชียงใหม่ เน้นเข้าเชียงใหม่ต้อง ลงทะเบียน CM-CHANA จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจองจ่ายเงินที่พักจะขอคืนหรือ เลื่อนพักได้

หลังจากเมื่อวานนี้ นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ประกาศด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในขณะนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ราษฎรในพื้นที่ จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยวเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอื่นๆ สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ ล่าสุดจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปลดฮวบฮาบ เหลือ 800 กว่าคน ส่วนสภาพอากาศเช้าวันนี้กิ่วแม่ปานและยอดดอยอินทนนท์วัดได้ 3 องศาเซลเซียส ส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์วัดได้ 8 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาช่วงนี้เรียกว่าได้ปลอดภัยเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวมีเวลาถ่ายภาพเซลฟี่อย่างจุใจ แต่หลังจากมีการประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว ก็มีการสอบ
ถามเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งได้มีการประกาศข่าวสารต่างผ่านทางเฟซบุ๊คอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สามารถเข้าติดตามอ่านข่าวสารต่างๆ ได้

ขณะเดียวกัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง 28 จังหวัดตาก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง และ กรุงเทพฯมีแนวปฏิบัติดังนี้ ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาดจังหวัดเชียงใหม่ทันทีเมื่อเข้าพื้นที่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อตามคำแนะนำของแพทย์ และกักตัว (home quarantine) 14 วัน ก่อนท่องเที่ยว และเมื่อเข้าท่องเที่ยวลงทะเบียนไทยชนะ ลงทะเบียน CM-CHANA จังหวัดเชียงใหม่

กรณีนักท่องเที่ยว ขอคืนเงินที่พักของอุทยานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ก่อนวันเข้าพักอุทยานไม่น้อยกว่า 5 วันทำการการยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน) ยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงินและสำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน) การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพักโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือส่งอีเมล banpak025795269@gmail.com / dnp.banpak@gmail.com แนบเอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงินเอกสารการจองที่พักและบริการ, หลักฐานการชำระเงิน ,สำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติและ กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยืนยันกับอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ต่อไป

กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์สามารถติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืนติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784หรือ เลื่อนวันเข้าพักไปก่อนก็ได้ อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าที่กำหนดขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: