วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“น้องกานต์” นางสาวชนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวเชียงใหม่ คนที่ 88 ประจำปี 2564

“น้องกานต์” นางสาวชนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวเชียงใหม่ คนที่ 88 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 19.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ จัดการประกวดรอบตัดสินนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด
“งามสง่า อย่างมีคุณค่าสู่สากล” ปีที่ 88 โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบมงกุฎเพชร สายสะพายให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อทำหน้าที่เป็นทูต
สายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศต่อไป

ผลการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564
– ตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 คนที่ 88 ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ สุพิทยาพร (กานต์)
– ตำแหน่งรองอันดับ 1 และตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวธัญจิรา ยารังษี (อุ๋มอิ๋ม)
– ตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวธิดาพร เกตุทอง (ยู่ยี่)
– ตำแหน่งรองอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวปิยธิดา ใจดี (นกยูง)
– ตำแหน่งรองอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวสุจารี กาญจนกฤต (มิ้ว).

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: