ปลัดอบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 พร้อมด้วย รองนางสาวเชียงใหม่ ทั้ง 4 อันดับ ที่เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

ปลัดอบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 พร้อมด้วย รองนางสาวเชียงใหม่ ทั้ง 4 อันดับ ที่เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2564) เวลา 11.30 น. กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ นำโดยนางสาวเชียงใหม่ คนที่ 88 นางสาวชนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 พร้อมด้วย รองนางสาวเชียงใหม่ ทั้ง 4 อันดับ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: