ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37 ขยายผลสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37 ขยายผลสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

**************************
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ให้การต้อนรับ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37 ขยายผลสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 37 ได้ดำเนินการขยายผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37

ไปแนะนำสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้แก่โรงเรียน ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ฯ ไปต่อยอดในการทำเกษตรกรรม การพึ่งพาตนเอง และรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่น อีกทั้ง หารายได้ประกอบเลี้ยงชีพ ตลอดจนสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารในครัวเรือนตนเอง และแนะนำต่อบุคคลอื่นๆ เพื่อสร้างความพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ และอยู่กับธรรมาชาติ พันธุ์พืชท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

%d bloggers like this: