จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน นำกำนันผู้ใหญ่บ้านฯถวายสักการะเสด็จพ่อ ร 5 เพื่อความสิริมงคล

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน นำกำนันผู้ใหญ่บ้านฯถวายสักการะเสด็จพ่อ ร 5 เพื่อความสิริมงคล

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน นำกำนันผู้ใหญ่บ้านฯถวายสักการะเสด็จพ่อ ร 5 เพื่อความสิริมงคล
ฝึกระเบียบแถว เพิ่มภาวะผู้นำก่อนประชุมประจำเดือน
นายประยงค์ จันทเต็ง

นายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 64 มีกิจกรรมนำทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ถวายสักการะเสด็จพ่อ ร 5 พระบิดาผู้ให้กำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ 128 ปีที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคล ฝึกวินัยระเบียบแถว
การทำความเคารพ

การแต่งกาย เสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย เพิ่มภาวะผู้นำ ก่อนประชุมประจำเดือน เน้นนโยบายเป็นทีมปฏิบัติการประจำตำบลหมู่บ้านป้องกันไวรัสโควิด รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ให้แก่พี่น้องประชาชน
“ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้น ทุกข์น้อยลง”

ทีมข่าวหัวหิน/รายงาน

%d bloggers like this: