สุราษฎร์ธานี // สุราษฎร์ฯคุมเข้มยานพาหนะทุกคันที่ขับผ่านต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code

สุราษฎร์ธานี // สุราษฎร์ฯคุมเข้มยานพาหนะทุกคันที่ขับผ่านต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ภ.จว.สฎ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจฯ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ณ จุดตรวจ จุดสกัด และคัดกรองโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (covid -19) บริเวณแยกหนองนิล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจควบคุมโรคสำหรับรถทุกคันที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัดทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ

หลังจากเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามออกประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า สุราษฎร์ธานี ต้องมีการคัดกรองการเดินทางเข้าให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค คัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด(ฝั่งขาเข้าจังหวัด) โดยให้ยานพาหนะทุกคันที่ขับผ่านจุดคัดกรองจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งผู้เดินทางมาจากพื้นที่อำเภอที่มีการพบผู้ติดเชื้อหรือควบคุมสูงสุดตามการระบาดของโรค(สีแดง) ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูล : สุพัตรา เลี่ยมรัตน์

%d bloggers like this: