ผลกระทบโควิดเลื่อนวิ่งมาราธอน กาสิน-แล่นเด้อ

กาฬสินธุ์_07-01-64-ผลกระทบโควิดเลื่อนวิ่งมาราธอน กาสิน-แล่นเด้อ
จังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งเลื่อน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกไปก่อน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ระลอกใหม่
(7 ม.ค 64)

ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผล และการลงทะเบียน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการ ซึ่งได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนโครงการ กา-สิน แล่นเด้อ 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดิมกำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจาก ขณะยังเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มติที่ประชุม จึงเห็นควรให้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้หลายพื้นที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น

และจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง จึงต้องมีการเข้มงวด ในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ระหว่างจังหวัด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำหนดให้ปี 2564 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ แม้จะมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อน แต่ในเพจของ กา-สิน แล่นเด้อ ก็ยังคงมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบความคืบหน้า สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางวิ่ง ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก เพื่อให้เพจ มีความเคลื่อนไหวและเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด และหากกำหนดวันในการจัดกิจกรรมเมื่อใดทางเพจ ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรม ได้มีการเปิดรับสมัครทางออนไลน์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,800 คน ที่สมัครเข้ามาแล้ว จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 4,000 คน ซึ่งหากเสร็จสิ้นการรับสมัครปลายเดือน ม.ค. 64 ค่ดวาน่าจะมีผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจองที่พัก โรงแรมในพื้นที่ที่ถูกจองเต็มจนหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

%d bloggers like this: