กาฬสินธุ์ออกตรวจผู้ประกอบการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 เน้นแนวทาง D M H T T

กาฬสินธุ์ออกตรวจผู้ประกอบการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่
จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 เน้นแนวทาง D M H T T

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วยทีมฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ดำรงธรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

โดยมีการให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านเสริมสวย สถานที่ออกกำลังกายแบบปิด หรือ ยิม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D H M T T ประกอบด้วยการจัดให้มีเว้นระยะห่าง จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การให้ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองและการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือหมอชนะโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ พบว่าประชาชน ผู้ประกอบการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ คิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” พร้อมป้ายเตือนให้สวมหน้ากากอนามัย ร้านอาหารจัดโซนที่นั่งการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) มีฉากกั้นรวมทั้งการสแกนอุณหภูมิ ก่อนเข้าใช้บริการ

%d bloggers like this: