(คลิบ) สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) แถลงข่าวขอเลื่อนการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมเดลิเวอรี่การกุศล โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจเพื่อน้อง เพื่อลดเสี่ยงปัจจัยโควิด -19

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) แถลงข่าวขอเลื่อนการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมเดลิเวอรี่การกุศล โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจเพื่อน้อง เพื่อลดเสี่ยงปัจจัยโควิด -19

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อ.เมืองจ.เชียงใหม่ นายธนกิจ กลิ่นนาคนายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) แถลงข่าวขอเลื่อนการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมเดลิเวอรี่การกุศลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจเพื่อน้อง ซึ่งตามกำหนดการจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. – 18.00 น. โดยมีพระมหาสมปองตาลปุตโต เป็นองค์บรรยายและการแสดงมายากลเหน่งฟรีแมนโชว์จากรายการเกมพันหน้า มาร่วมแสดงนั้น

สืบเนื่องจากการพบผู้ติดเชื้อโควิค 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมีผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนดังนั้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) จึงขอเลื่อนการจัดงานบรรยายธรรมะเดลิเวอรี่การกุศลตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจเพื่อน้อง ออกไปเป็นวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดยจัดขึ้นตามกำหนดเวลาเดิม และผู้ที่ได้ทำการซื้อบัตรเข้าร่วมชมกิจกรรมการบรรยายธรรมะเดลิเวอรี่การกุศลในครั้งนี้สามารถเก็บบัตรไว้และนำมาเข้าร่วมชมการแสดงตามวันเวลาดังกล่าวที่ทางสมาคมได้แจ้งไว้ข้างต้น หรือหากท่านใดสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099 5057 061, 061 6857 878, 088 2930 557.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: