ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าวและนักวิชาการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่เพื่อตรวจสมรรถนะ คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 6-7 มกราคม 2564 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าวและนักวิชาการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่เพื่อตรวจสมรรถนะ คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

ณ ศูนย์ข้าวชุมชน 11 แห่ง ที่ได้รับสนับสนุนจากกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 จากทั้งหมด 200 แห่งทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณอีก 360 เครื่อง/แห่ง พร้อมเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขนาด 8.5 ตันต่อวัน อีก 20 เครื่อง/แห่งในปีงบประมาณ 2563 และอีก 26 เครื่อง/แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อมุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ส่งมอบให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: