วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สสจ.เชียงใหม่เตือนอย่าแชร์หลงเชื่อข่าวเท็จ 3 กรณีมีความผิดพรบ.คอมฯ ขอให้ตามการแถลงจากคณะกรรมการโรคติดต่อและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นข้อมูลจริงที่จะมาเปิดเผยให้กับประชาชนทราบ

สสจ.เชียงใหม่เตือนอย่าแชร์หลงเชื่อข่าวเท็จ 3 กรณีมีความผิดพรบ.คอมฯ ขอให้ตามการแถลงจากคณะกรรมการโรคติดต่อและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นข้อมูลจริงที่จะมาเปิดเผยให้กับประชาชนทราบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่นำข่าวเท็จ 3 ข่าว กรณีแรกเตรียมรพ.สนาม ไว้รองรับผู้ป่วยจำนวน 280 เตียง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เบื้องต้นเป็นภาพเก่าเมื่อปี 2563 ส่วนกรณีที่สองพบครูติดโควิด-19 และนักท่องเที่ยวราตรีมาตรวจหาเชื้อรพ.ลานนา จนแถบแตกนั้นก็ไม่เป็นความจริง และกรณีที่สาม เจ้าหน้าที่ตร.สภ.แม่ริม พร้อมบุตร ติดโควิด-19 จากตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง

หากพบผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะมีการรายงานให้ทราบทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลทางโชเชียลที่ไม่เป็นความจริง อาจเป็นการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 ผู้ใดทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ (2)การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: