วันอังคาร ที่ 21 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // สนามบินสุราษฎร์ฯเข้ม ยกระดับตอบโต้โควิด-19

สุราษฎร์ธานี // สนามบินสุราษฎร์ฯเข้ม ยกระดับตอบโต้โควิด-19

ข่าว : พจน์ คำจันทร์

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมานายสุขสวัสดิ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติ สุราษฎร์ธานี ได้ประชุมยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เพื่อเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเช่น สนง.สาธารณสุข อ.พุนพิน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุราษฎร์ธานี และตัวแทนจากสายการบินต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยเนื้อหาของการประชุมคือเรื่องการเข้มงวดให้ผู้มาใช้บริการทุกคน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ภายในอาคาร และมีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายก่อนเข้าไปด้านในผู้มาใช้บริการทุกคนต้องสแกนคิวอาร์โค๊ด และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และเมื่อเข้ามาในตัวอาคารแล้วต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และอีกหนึ่งมาตรการคือให้ผู้ที่มาส่งอาหารจากด้านนอกทุกคน ห้ามเข้ามาภายใน

โดยขอความร่วมมือผู้ที่สั่งอาหารมารับเองที่บริเวณด้านหน้าอาคาร

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสนามบินอื่นๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนลงจากเครื่องบิน และต้องกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มที่ สสอ.พุนพิน เตรียมไว้เพื่อนำส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงก่อนจะเดินทางออกจากสนามบินให้สแกนคิวอาร์โค๊ด และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดซึ่งมาตรการคัดกรองผู้โดยสารดังกล่าวเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาใช้บริการตามมาตรฐานของท่าอากาศยาน.

ข้อมูล : สุพัตรา เลี่ยมรัตน์

%d bloggers like this: