กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  ส่วนหน้าขึ้นบินสำรวจสภาพอากาศเช้านี้ของจังหวัดเขียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถิ์

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าขึ้นบินสำรวจสภาพอากาศเช้านี้ของจังหวัดเขียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถิ์

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 กองทัพภาคที่ 3 โดย กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าขึ้นบินสำรวจสภาพอากาศเข้านี้ของจังหวัดเขียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถิ์ พบว่ามีหมอกหนาตอนเช้า ความกดอากาศสูง ลมนิ่ง ทำให้เห็นชั้นบรรยากาศ หากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในปริมาณมากช่วงนี้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ,PM 10 ,ค่า AQI เกินค่ามาตรฐานได้

สำหรับคุณภาพอากาศวันนี้อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ มีค่า PM 2.5 อยู่ที่ 56 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ที่ 105 ,ค่า AQI อยู่ที่ 121 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน ส่วนที่จังหวัดตาก เริ่มมีค่า PM 2.5 อยู่ที่ 60 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM 10 อยู่ที่ 56 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,และ ค่า AQI อยู่ที่ 124 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเริ่มเกินค่ามาตรฐานวันแรก

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: