สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับมอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้แทนพระองค์ฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” นั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และกำหนดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เดินทางมาวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเป็นประจำทุกปี

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: