จ.ราชบุรี/เฝ้าระวังร่วมป้องกันโควิด19เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านโป่ง

จ.ราชบุรี/เฝ้าระวังร่วมป้องกันโควิด19เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านโป่ง

จ.ราชบุรี/เฝ้าระวังร่วมป้องกันโควิด19เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านโป่ง

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 4 นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พร้อมน.ส.วิไล วงศาโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสบริเวณถนนตลาดโต้รุ่ง

ถนนโฆสิตสกุล ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสถานศึกษาบริเวณพื้นที่รอบอาคารที่ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ ผู้ที่มีความความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ รวมถึงพนักงานต้องมาปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำประชาชนออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัยและพกพาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: