ครูหยุย” แจกอาหารช่วยคนตกยาก เสนอ 3 ข้อรัฐบาลเยียวยาผลกระทบจากโควิด

ครูหยุย” แจกอาหารช่วยคนตกยาก เสนอ 3 ข้อรัฐบาลเยียวยาผลกระทบจากโควิด

*** “ครูหยุย” แจกอาหารช่วยคนตกยาก เสนอ 3 ข้อรัฐบาลเยียวยาผลกระทบจากโควิด ***

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือครูหยุย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ว่า ถือเป็นการซ้ำเติมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่หาเช้ากินค่ำ เด็กและผู้สูงอายุต้องเผชิญกับสภาวะยากลำบากอย่างยิ่ง ดังนั้น ตนกับสมาชิกวุฒิสภาจึงได้ร่วมกันจัดหาข้าวสารอาหารแห้งและนมกล่องเพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มคนต่าง ๆ ดังกล่าว ผ่านองค์กรครูข้างถนนที่ได้ทำงานร่วมกัน ทั้งยังได้จัดตั้ง ”ศูนย์แจกจ่ายอาหารแก่คนและครอบครัวอดอยาก” ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ นายวัลลภ ยังได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลขอให้ดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดังนี้
1. เร่งกระจายงบสวัสดิการต่าง ๆ เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กแรกเกิดให้เร็วขึ้น อาจจะแบ่งเป็นสองงวดหรือจ่ายล่วงหน้าสามเดือน
2. โครงการคนละครึ่ง ควรปรับเพิ่มจากคนละ 3,500 บาทเป็น 5,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นในสภาวะเช่นนี้
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องเร่งทำงานเชิงรุก พร้อมอาศัยกลไกต่าง ๆ ในชุมชนหมู่บ้านและชุมชนคนยากจนในเมือง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: