วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางกิ่วแม่ปาน ปิดชมดอกซากุระเมืองไทย

ดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางกิ่วแม่ปาน ปิดชมดอกซากุระเมืองไทย

เชียงใหม่ หัวหน้าดอยอินทนนท์ประกาสปิดเดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เช่นเดียวกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันนี้ เป็นพื้นที่มีดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกพญาเสือโคร่งที่บานสวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน อุทยานอินทนนท์ประกาศ 28 จังหวัดสีแดงจะเข้าเที่ยวได้ต้องผ่านมาตรการตามคณะกรรมการโรคติดจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการกักตัว 14 วัน ลงทะเบียนไทยชนะ และ CM-CHANA

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไปส่วนบริเวณอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวที่ได้ประกาศปิดไปก่อนหน้านี้ ส่วนนางเครือวัลย์ พิพัฒน์สวัสิดกุล หันหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) ประกาศปิดการเข้าเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดขยายขอบเขตออกไปเป็นวงกว้างรวมถึงกระจายไปหลายเขตพื้นที่ ประกอบกับมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรายงานว่าผู้ป่วยมีประวัติการเดินทางไปใช้บริการในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการฯ จึงขอปิดพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไปขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ตั้งใจจะมาเยี่ยมชมนางพญาเสือโคร่งและเข้าชมพื้นที่อื่นๆ ของโครงการฯ

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่องมาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ลงวันที่ 6 ม.ค.2564 บุคคลหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ได้แก่ 1.ตาก 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.อยุธยา 5.สระบุรี 6.ลพบุรี 7.สิงห์บุรี 8.อ่างทอง 9.นครนายก 10.กาญจนบุรี 11.นครปฐม 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.ประจวบคีรีขันธ์ 15.เพชรบุรี 16.สมุทรสาคร 17.สมุทรสงคราม 18.ฉะเชิงเทรา 19.ปราจีนบุรี 20.สระแก้ว 21.สมุทรปราการ 22.จันทบุรี 23.ชลบุรี 24.ตราด 25.ระยอง 26.ชุมพร
27.ระนอง และ 28.กรุงเทพฯ ไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนนท์ได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะกักตัว (home quarantine) 14วัน ก่อนเข้าพื้นที่ ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนไทยชนะ และ CM-CHANA เพื่อติดตามตัวและสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด สำหรับบุคคลอื่น ๆ หรือนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังสามารถท่องเที่ยวได้ ปกติ

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดสวมใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะท่องเที่ยวล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ จองเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ App. QueQ ลงทะเบียนไทยชนะ และลงทะเบียน CM-CHANA จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงการท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 Healthy & Saft Together

หมายเหตุแฟ้มภาพเส้นทางกิ่วแม่ปาน

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: