ด่านตรวจโควิด 19 บ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 มกราคม 2564 ที่ด่านตรวจโควิด 19 บ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านบูรณาการความร่วมมือ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้เส้นทาง ดอยอินทนนท์ ผ่านอำเภอแม่แจ่ม และเข้าสุ้จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผ่านอำเภอขุนยวม

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้อำเภอขุนยวมจัดชุดร่วมในการปฏิบัติการสุ่มตรวจผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ มีการสุ่มตรวจคนเดินทางทุกคนโดยเน้นผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสุ่มตรวจในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแต่ละคนได้มีการโหลด app หมอชนะ และสแกนคิวอาร์โค้ด สวัสดีแม่ฮ่องสอน เพื่อสะดวกในการติดตามการเดินทางของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับในช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายในการ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดผู้ที่เดินทางมาในเส้นทางสาย 108 ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น 1 ใน 20 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19

%d bloggers like this: