วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มุกดาหาร เข้มโควิด 19 สั่งปิดโรงเรียนและวัดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร เข้มโควิด 19 สั่งปิดโรงเรียนและวัดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 จังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 (COVID 19) ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ เวลา 16.20 น จังหวัดมุกดาหาร ปลอดเชื้อโควิด – 19 มาเป็นเวลา 288 วัน

นับตั้งแต่การระบาดในครั้งแรก ส่วนผลการตรวจเชื้อโควิด- 19ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยการตรวจสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 จำนวน 452 ราย ผลไม่พบเชื้อทุกราย และผลตรวจในวันนี้ 8 มกราคม 2564 จำนวน 34 ราย ผลไม่พบเชื้อทุกราย
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงนามประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 2 โดยกำหนดพื้นที่สถานการณ์ พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด(พื้นที่สีเหลือง) ทุกอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร คำชะอี นิคมคำสร้อย ดอนตาล หนองสูง หว้านใหญ่และดงหลวง และให้นายอำเภอในท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข,จำกัดเวลาเปิด ปิดการดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด,ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ,กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกพื้นที่ ,หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและให้มีการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ

นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.มุกดาหาร กล่าวว่า ได้ประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ประเด็นแรกที่ได้พิจารณาไปแล้ว ยกระดับทุกอำเภอเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด(พื้นที่สีเหลือง) มีมาตรการหลายอย่างได้แก่ 1. ตั้งด่านคัดกรองในเขตรอยต่อจังหวัดทั่วพื้นที่ 2.คัดกรองผู้ที่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน ตำบลทุกคนจะได้รับการคัดกรองกักตัว 14 วัน ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงขึ้นอยู่กับอาการของผู้ที่เดินทางเข้ามาอยู่ในความวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนโรค หรือนายแพทย์ที่ดำเนินการสอบสวนว่าจะกักตัว ส่งตรวจแล้วแต่อาการของแต่ละคน 3. คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีการพิจารณาว่า เราจะจำกัดสถานที่ที่เป็นแหล่งเสี่ยง จะมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ 6 พื้นที่ เช่น สถานบริการ สระอ่างน้ำ ฟิตเนส ส่วนความร่วมมือขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร ถ้ามีญาติอยู่พื้นที่เสี่ยง กรุณาขอเคลื่อนก่อน เพราะว่าการเคลื่อนที่ของประชากร เป็นเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่สามารถควบคุมได้ถ้าจะมาเยี่ยมบ้านขอเลื่อนไปก่อน ถ้าใครจะเข้าพื้นที่ต้องถูกกักตัว และอยากจะเน้นย้ำคือเรื่องสวมหน้ากากอนามัย อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ และลงไทยชนะ หรือถ้าเข้าพื้นที่มุกดาหารก็ใช้พื้นที่มุกดาหารก็ใช้ DATA MUKDAHAN
นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหาร ยังออกประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 42 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 กำหนดให้สถานประกอบการกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ บาร์ คาราโอเกะ ,สถานที่เล่นบิเลียด สนุ๊กเกอร์,ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต,สวนน้ำหรือกิจการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน,ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสถานที่ออกกำลังกายฟิสเนส ตลอดจนปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา 7 วัน และให้มีการเรียนการสอนออนไลน์(Online)

และให้เจ้าของหรือผู้จัดการหรือผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวปฏิบัติตามาตรกรป้องกันและควบคุมโรคที่จังหวัดมุกดาหารกำหนดอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใสสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558อาจมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเป็นการเฉพาะรายได้ด้วย
สำหรับประชาชน ขอให้ตระหนักในการดูแลตนเองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 “ D -M- H- T-T” อย่างเต็มขีดความสามารถประกอบด้วย
D – Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M – Mask wearing = สวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อพบปะกับบุคคล หรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
H – Hand washing = ล้างมือบ่อย ๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
T -Temperature check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ
T – Thai Chana = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
ทั้งนี้กรณีที่บุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลตามความเป็นจริงด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081 -050 1177

%d bloggers like this: