สุราษฎร์ธานี // อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับ รพ.สต.ป่าเว อ.ไชยา ลงพื้นที่ปฎิบัติการเชิงรุก ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่กักตัว 14 วัน ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 พบผู้ป่วยติดเชื้อระลอกใหม่จำนวน 11 ราย ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ควบคุม ทำให้จังหวัดมีคำสั่งประกาศคุมเข้มในมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้านนางกันนิกา เชิงสมอ ประธานเจ้าหน้าที่ อสม. พื้นที่หมู่ 5 ต.ป่าเว อ.ไชยา กล่าวว่า หมู่ที่ 5 มีบุคคลที่กักกันตัวเอง 3 ราย ให้ อสม.ช่วยกันออกตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันกรณีตรวจวัดอุณหภูมิเจอคนกักกันตัวเองมีอุณหภูมิเกิน 37.5 จะแจ้งกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเว รับทราบตั้งแต่วัดอุณหภูมิคนกักตัวเอง 14 วัน ยังไม่พบบุคคลที่มีอุณหภูมิเกินแม้แต่รายเดียว และทาง อสม.ยังออกแนะนำสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่แนะนำให้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อย ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือ เตรียมสมุดรายชื่ิอผู้มาใช้บริการ ใช้สแกนแอปไทยชนะ

ในการลงพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมภารกิจลงพื้นที่ด้วยทุกครั้ง ซึ่งทางด้านผู้ใหญ่บ้านก็แนะนำคำสั่งต่างๆของจังหวัด ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ถูกต้องด้วย

บุญพิพัฒน์ มากมี / รายงาน

%d bloggers like this: