ราชบุรีจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ตลาดเกษตรกรราชบุรีสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้านความสะอาด และปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19)

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ตลาดเกษตรกรราชบุรีสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้านความสะอาด และปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19)

เมื่อวันที่ 12มกราคม 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรม BIG CLEANING DAY ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด จิตอาสาพระราชทาน กลุ่มเกษตรกร เทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกันทำความสะอาดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรที่นำสินค้าเกษตรมาจำหน่าย

และประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าเกษตรได้มั่นใจด้านความสด สะอาด และปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19) ทางด้านนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังฝากถึงตลาดสดการเกษตรทุกแห่งในจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAYทุกๆสัปดาห์ โดยเน้นย้ำให้ทุกตลาดได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เพื่อให้ผู้บริโภคสินค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าด้วยความปลอดภัย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: