เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ เรือนจำกลางเพชรบุรี เตรียมลอกท่อระบายสาธารณะเพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านชุมชน

เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ เรือนจำกลางเพชรบุรี เตรียมลอกท่อระบายสาธารณะเพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านชุมชน

เมื่อเวลา11.00 น วันที่13 มกราคม 2564 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ นายชัยวัฒน์ มีแก้ว หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันสำรวจแนวท่อระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งจะมีกำหนดให้ผู้ต้องโทษเด็ดขาดจากเรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรี เข้าดำเนินการลอกสิ่งปฎิกูลที่อุดตันภายในท่อให้เกิดการระบายในช่วงฤดูฝนได้สะดวก ซึ่งนับว่าเป็นโครงการอันจะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเรือนประชาชนและด้านการจราจรในเขตชุมชน โดยจะมีแผนดำเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19คลี่คลายลง
นางนฤมล เผยว่าโครงการลอกท่อระบายน้ำสาธารณะนั้น เนื่องจาก เทศบาลตำบลท่ายาง มีหน้าที่ให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การศึกษา ฯลฯ โดยพื้นที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ในปัจจุบัน มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในอัตราสูง มีประชากรพักอาศัย อยู่อย่างหนาแน่น ด้วยสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่ายางทั่วไปนั้น เป็นแหล่งชุมชน จึงมักเกิดปัญหา กับระบบการ ระบายน้ำ โดยเฉพาะ ตรอกซอยที่เป็นทางลัด เมื่อฝนตก จะทำให้ เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้ เส้นทางสัญจรผ่านไปมา ได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น เทศบาลตำบลท่ายาง จึงตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาช่องทางระบายน้ำต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกและน้ำฝนไหลเข้ามาท่วม ในพื้นที่ชุมชน นอกจากนี้ ปัญหาขยะและไขมัน จากสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร และการผลิตอาหาร บ้านเรือนของประชาชน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตัน ขวางทางน้ำไหล ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลท่ายาง จึงได้จัด ทำโครงการ ลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้ เกิดความสะอาด ไร้ไขมัน และเศษอาหาร อุดตัน และที่สำคัญ เพื่อเปิดทางน้ำไหล และการระบายน้ำ ในพื้นที่ ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการลอกท่อระบายในครั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ผู้ต้องโทษเด็ดขาดจากเรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรีเข้าดำเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19คลี่คลายลง และให้ทันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
ด้านนายชัยวัฒน์ เผยว่า
เพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษเด็ดขาดให้ออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำและได้รับประโยชน์ลดวันต้องโทษจำคุกจากการทำงาน และได้รับการเปิดตัวก่อนกำหนดโทษโดยการคุมประพฤติ เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ

โดยการส่งนักโทษเด็ดขาดได้ออกทำงานที่มีลักษณะเป็นงานบริการสาธารณะหรืองานบริการสังคมนั้นเพื่อให้นักโทษได้รับประโยชน์ลดวันต้องโทษจำคุกอีกด้วย

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี

%d bloggers like this: