วันพุธ ที่ 20 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิป) นายกเหล่ากาชาดเชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับบริจาคโลหิต อวัยวะ พื้นที่ อ.แม่สาย

(คลิป) นายกเหล่ากาชาดเชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับบริจาคโลหิต อวัยวะ พื้นที่ อ.แม่สาย

//////////////////
วันนี้ 13 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมเหล่าๆกาชาดจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ร่วมกับหน่วยงานธนาคารเลือด) สาธารณสุขแม่สาย และนางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สาย ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยการรับบริจาค โลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 164 ราย เลือดลอย 34 ราย ได้โลหิต 49,900 ซีซี และบริจาคดวงตา จำนวน 32 ราย บริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ จำนวน 33 ราย บริจาคอวัยวะ 33 ราย

โดยทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สาธารณสุขแม่สาย โรงพยาบาลแม่สาย หน่วยงานธนาคารเลือด ขอขอบคุณไปยังผู้ที่บริจาคโลหิตทุกท่านแทนผู้ป่วย ที่จะได้รับโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิต พร้อมทั้งขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันบาลให้ท่านและผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเทอญ

/////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน ///////////////

%d bloggers like this: