สุราษฎร์ธานี // ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน”พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ บริเวณริมเขื่อนลานจอดรถท่าเทียบเกาะสมุย (หน้าทอน) หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในพิธี นายสุนทร ภู่ไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โดยมีกิจกรรม เช่น ทำความสะอาดล้างลานจอดรถท่าเทียบเรือเกาะสมุย ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดประชารัฐเกาะสมุย เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดหน้าทอน มีจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 300 คน เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: