วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครนายก อบต.ฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กอ.รมน.จังหวัดนครนายก บรรยายให้ความรู้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

นครนายก อบต.ฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กอ.รมน.จังหวัดนครนายก บรรยายให้ความรู้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน)จังหวัดนครนายก ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เมื่อเวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายณรงค์ หาญวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นางสาวชนัญญา กาญจนสาขา นายสัตวแพทย์ชำนาญการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายคมสันต์ ใจยะสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พันเอกอมร บุตรชา หัวหน้า ศปป.4 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีประชาชนหมู่ที่ 1,3,4,5,6,7 บ้านเนินต้นโพธิ์ ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก ได้รับผลกระทบที่ช้างป่าเข้ามาที่ส่วนกินผลไม้ เช่นกล้วย สัมโอ ขนุน ทุเรียนและทำลายต้นผลไม้เสียหาย พร้อมทั้งเหยียบท่อประปาแตก ทำลายโอ่งน้า และช้างเอาตัวมาขูดกับเสาบ้านทำให้บ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นต้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด ร่วมกับหน่วยงานราชการ ได้ดำเนินการจัดบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลงมาทำลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนเสียหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้ประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

%d bloggers like this: