วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปราจีน น้ำเค็มรุกหนัก ร้อง นอ. แก้ปัญหาโดยด่วย

ปราจีน น้ำเค็มรุกหนัก ร้อง นอ. แก้ปัญหาโดยด่วย

วันนี้ 22 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น. ที่วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย นายวิสูตร สว่างอุระ เกษตรอำเภอบ้านสร้าง นายนพดล วิศาลกมล นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง และผู้นำชุมชนที่ได้ความเดือดร้อน ร่วมการประชุมผู้เดือดร้อนจากปัญหาน้ำทะเลหนุน(น้ำเค็ม)

ปัญหาน้ำทะเลหนุน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี ในบางปีน้ำทะเลหนุนเร็วกว่าปกติทำให้ผลิตผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก และในปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเร็วกว่าปกติทำให้ประชาชนไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ทัน ผู้เดือดร้อนจึงนัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

นายชนาธิป กล่าวว่า ให้เกษตรอำเภอ รับข้อเสนอ และทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดโดยด่วนเพิ่มแผนการปล่อยน้ำจากวันละ 1,200,000 ลบ.ม. เป็นวันละ 3,000,000 ลบ.ม. เป็นเวลา 10 วัน เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

/ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ ภาพ วัฒนา พวงสมบัติ 087-8789225ปราจีนบุรี

%d bloggers like this: