วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กศน.ร่วมใจต้านโควิด จัดทีมสร้างกลุ่มเรียนรู้ทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์สู่ชุมชน .

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไชยามอบหมายให้ นางสาวจันทร์จีรา คงรอด ครู กศน.ตำบลตลาดไชยา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ป้องกันเชื้อโรค และสามารถทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์และสามารถบรรจุแอลกอลฮอล์เจลล้างมือได้

ด้านนางสาวจันทร์จีรา คงรอด กล่าว่า สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลให้คนไทยระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อีกทั้งเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคกำลังเป็นที่ต้องการจำนวนมาก จึงได้จัดการอบรมหมุนเวียนไปตามตำบลต่างๆ ผลิตเพื่อใช้ในชุมขน เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งจึงได้จัดการอบรมตาม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 8 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
กศน. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สถานศึกษาในสังกัด เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรักเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและการป้องกันโรคสายพันธุ์ใหม่ จึงจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและประชาชน ให้สามารถดูแลและป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ .

ข่าว : บุญพิพัฒน์ มากมี

%d bloggers like this: