(คลิบ) กองทุนแม่ฯอ.เมืองเชียงใหม่ หนุนเสริมพลังสร้างสรรค์ต้านภัยโควิด19 จัดอบรมและกิจกรรมต้านภัยหนาว ทึ่วัดร้องอ้อ

กองทุนแม่ฯอ.เมืองเชียงใหม่ หนุนเสริมพลังสร้างสรรค์ต้านภัยโควิด19 จัดอบรมและกิจกรรมต้านภัยหนาว ทึ่วัดร้องอ้อ

วันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมเครือข่ายวัดร้องอ้อ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ตำบลสันผีเสื้อ, เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ ดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ฯอำเภอเมืองเชียงใหม่ หนุนเสริมพลังสร้างสรรค์ต้านภัยโควิด19 แก้ภัยหนาวโดยร่วมกันแจกผ้าห่มให้คณะกรรมการเครือกองทุนแม่ฯ ในตำบลสันผีเสื้อและครัวเรือนกองทุนแม่ฯโดยได้รับการสนับสนุน จากนางศิริลักษณ์ ช่ำชอง บริษัท แอ็ทอาร์ จำกัด และนายโจเซฟ อุดมผล บริษัทเป้าอุดมผล จำกัด

ซึ่งกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอาสาพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนแม่ของบ้านท่า (ร้องขี้ควาย)หมู่ที่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนากิจกรรมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างเป็นรูปประธรรมมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดินและสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยยึดหลักบวร วัด บ้านโรงเรียน และร่วมกันจัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พร้อมร่วมกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาต่างๆทั้งด้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

โดยกิจกรรมภายในงาน มีการไหว้พระ สมาศีลฟังเทศน์และถวายปัจจัยไทยทานอุทิศให้บุพการี หลังจากนั้นพระอธิการชาญชัย กันตวีโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ มอบผ้าห่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน จำนวน 18 ชุด เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายสว่าง ธาตุอินจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือกล่าวรายงานและรายนามผู้เข้ารับผ้าห่มต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน.

ทรงวุฒิ ทับทอง