วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประเดิมปลูกกัญชา 6 ต้นที่วิสาหกิจชุมชนโนนมาลัย แห่งแรกของประเทศไทย ถือฤกษ์ 7 กุมภาพันธ์

ประเดิมปลูกกัญชา 6 ต้นที่วิสาหกิจชุมชนโนนมาลัย แห่งแรกของประเทศไทย ถือฤกษ์ 7 กุมภาพันธ์

วานนี้ (22 มกราคม 2564) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัย รับต้นแม่พันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำหรับนำมาใช้ปลูกที่วิสาหกิจชุมชนบ้านละ 6 ต้น และนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยจะทำการปลูกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนำนโยบายมาปฏิบัติจริง ว่ามีปัญหาในเชิงข้อกฎหมาย ระเบียบอะไรบ้าง มีปัญหาในเชิงสังคมและความคุ้มค่าอย่างไร

นพ. กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้เราได้ต้นแม่พันธุ์แล้ว และกรมวิชาการเกษตร การะทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขยายพันธุ์โดยใช้วิธีปักกิ่ง เพื่อนำมามอบให้เกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน และจะเริ่มลงแปลงปลูกกัญชาในพื้นที่ของชาวบ้านได้ภายใน 7 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อปลูกแล้วส่วนดอกทางโรงพยาบาลคูเมืองจะรับดอกไปผลิตยาเพื่อดูและผู้ป่วยประคับประคอง ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ใบ ราก ต้น เราจะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ อบรมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อจำหน่ายต่อไป
“เราวางแผนงานไว้หลายอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ใช้ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ผู้ป่วยปลูกได้คนละ 6 ต้น เราทำการศึกษาค่อนข้างละเอียด ตั้งแต่การปลูก ใช้ดิน 3 แหล่ง

ตั้งแต่ดินคุณภาพสูงที่ใช้ปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดของวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน ดินภูเขาไฟจากอำเภอประโคนชัย ที่มีแร่ธาตุสูง และดินในพื้นที่ ดูว่าแหล่งใดดีที่สุดสำหรับกัญชา เราจะเก็บข้อมูลปัจจัยที่ใช้ในการปลูกอื่นๆ ด้วย เช่น น้ำ แสง ปุ๋ย รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นข้อกังวลของวิสาหกิจชุมชน สังคม และภาครัฐ เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอว่าวันหนึ่งที่มีการอนุญาตให้ประชาชนปลูกได้แล้ว จะสามารถดำเนินการได้ทันทีที่อยู่บนพื้นฐานของสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน” ผอ.สถาบันกัญชา กล่าว

สำหรับประชาชนผู้สนใจการดำเนินงานด้านกัญชาและกัญชง สามารถติดตามได้ที่ FB: สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และ เว็บไซด์ www.medcannabis.go.th

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี

%d bloggers like this: