วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ นำอาหารกล่อง จำนวน 1,400 กล่องมอบให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ นำอาหารกล่อง จำนวน 2,100 กล่อง และน้ำดื่ม 1,500 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19

วันที่ 22 มกราคม 256

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันถาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รายงาน ค่าคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายจังหวัด

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

บิ๊กเกรียง” มทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการ ป้องกันสกัดลักลอบกลุ่มแรงต่างด้าวช่องธรรมชาติ เน้นทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ วางกำลัง 24 ชม.

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more