นนทบุรี เรือนจำจังหวัดนนนทบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

นนทบุรี เรือนจำจังหวัดนนนทบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

นนทบุรี เรือนจำจังหวัดนนนทบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ม.ค.64 ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ 250 คน โดยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้นำผู้ต้องขัง ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้รวม 250 คน เดินออกจากเรือนจำส่งมอบต่อให้กับครอบครัวที่มารอรับอยู่ด้านหน้า โดยทั้งหมดร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรยากาศเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มของผู้พ้นโทษและครอบครัวจะได้ร่วมฉลองปีใหม่ด้วยกัน

นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่ารวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ขึ้น โดยเรือนจังหวัดนนทบุรี ได้นำผู้ต้องขังเข้าทำการฝึกอบรมเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และ 3.การสรุปและประเมินผล

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

%d bloggers like this: