พระสงฆ์เชิญชวนทำบุญ “ปันน้ำใจให้ช้างดอย” อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ไม่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ

พระสงฆ์เชิญชวนทำบุญ “ปันน้ำใจให้ช้างดอย” อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ไม่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ

พระสงฆ์เชิญชวนทำบุญ “ปันน้ำใจให้ช้างดอย” อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ไม่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 64 พระครูอรุณบวรรัตน์ เจ้าอาวาสวัดท่าโป่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจให้ช้างดอย” ในเขตอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 จนปัจจุบัน ไม่มีนักท่องเที่ยวเลย จึงทำให้ปางช้างแต่ละแห่ง ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารนำมาเลี้ยงช้าง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโรงทานเลี้ยงอาหารช้างขึ้น โดยจัดซื้อ กล้วย อ้อย แตงโม แตงกวา ผลไม้ที่ช้างกินได้ โดยจะนำไปเลี้ยงปางช้างหลายที่ในเขตอำเภอแม่วาง เชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 64ไปจนกว่าจะมีนักท่องเที่ยว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำไปแล้วเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วและจะทำโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

พระครูอรุณบวรรัตน์ เจ้าอาวาสวัดท่าโป่ง กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวได้ร่วมด้วยญาติธรรมขอเชิญชวนผู้ใจบุญที่มีใจเมตตาปรานีสัตว์ ร่วมสมทบทุน กองทุนเลี้ยงอาหารช้าง กองทุนละ 99 บาทหรือตามเจตนา (หากบริจาค 999 บาทจะได้รับแหวนที่ทำจากหางช้างไว้เป็นที่ระลึก 1 วง) ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่ 0612629884 และ ธนาคารกรุงไทย ขอเลขบัญชี 5240300801 โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหลักฐานการโอนเงินเพื่อจะได้จัดทำบัญชีแจ้งรายรับ จ่ายให้ทราบต่อไป จึงขออนุโมทนามา ณ ที่นี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: