ชุมพร // ผู้ว่าฯชุมพรประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมสั่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนออนไลน์ .

ชุมพร // ผู้ว่าฯชุมพรประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมสั่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนออนไลน์ .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันนี้ (25 ม.ค. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการพิจารณามาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดชุมพร ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ แต่ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวในที่ประชุมว่า จังหวัดชุมพรจะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ โดยให้แต่ละอำเภอเพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจดูการปฏิบัติตนตามที่ทางจังหวัดได้มีการส่งจดหมายขอความร่วมมือในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ยังได้กำชับการดูแลควบคุมแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งขณะนี้เปิดให้ดำเนินการอยู่ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน โดยได้แบ่งแรงงานต่างด้าว ดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 คาดว่าน่าจะมี แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในพื้นที่

กลุ่มที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่เปลี่ยนนายจ้าง หรือใบอนุญาตหมดอายุ

กลุ่มที่ 3 แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีมาจากจังหวัดอื่นแต่ต้องการมาจดทะเบียนที่จังหวัดชุมพร

ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่มีการจดทะเบียนทั้งหมด ต้องตรวจโรคภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 นั้น อาจส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ ดังนั้นจังหวัดจะรวบรวมรายชื่อที่ลงทะเบียนทางออนไลน์ส่งไปยังอำเภอทุกวัน เพื่อให้ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปตรวจสอบว่าได้อยู่ในสถานที่ ที่แจ้งมาจริงหรือไม่ และประเมินความเสี่ยงว่า มาจากไหน มีการหลบนี้เข้ามาใหม่ หรือมาจากจังหวัดเสี่ยงหรือไม่ เพื่อให้ทีมสาธารณสุขประเมินการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป โดยต้องลงไปตรวจสอบทุกรายที่มีชื่อเข้ามาในระบบ

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้จังหวัดชุมพรยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งจากระบบคัดกรองและเฝ้าระวังของจังหวัดชุมพร พร้อมกับการปฏิบัติการเชิงรุกของสาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้ทำการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงปานกลาง จำนวน 4,786 ราย และผลไม่พบผู้ติดเชื้อ 4,757 ราย รอผล 29 ราย นอกจากนี้จังหวัดชุมพรเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งในหลายจังหวัดมีการพบผู้ป่วยโควิด – 19 จังหวัดชุมพรจึงมีความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จึงมีความจำเป็น และต้องขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับมาตรการที่จังหวัดได้ออกไป และต้องมีวินัย ในการรักษาสุขอนามัยของตนเอง

ภาพ//ปชส. จ.ชุมพร
ข่าว//ภุชงค์ ทองมี

%d bloggers like this: