พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.ขลุง , พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ เรืองนวมดี รอง ผกก.สส.สภ.ขลุง , พ.ต.ท.จำนนท์ สมรส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขลุง , พ.ต.ต.เอกรัฐ อำไพ สว.(สอบสวน) สภ.ขลุง , พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ บุญยั่งยืน สวป.สภ.ขลุง , ร.ต.อ.เสนาะ พรหมบุตร สว.สส.สภ.ขลุง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทุกแผนกงาน ได้ประชุมเร่งรัดคดีอาญา

พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.ขลุง , พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ เรืองนวมดี รอง ผกก.สส.สภ.ขลุง , พ.ต.ท.จำนนท์ สมรส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขลุง , พ.ต.ต.เอกรัฐ อำไพ สว.(สอบสวน) สภ.ขลุง , พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ บุญยั่งยืน สวป.สภ.ขลุง , ร.ต.อ.เสนาะ พรหมบุตร สว.สส.สภ.ขลุง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทุกแผนกงาน ได้ประชุมเร่งรัดคดีอาญา

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ
วันนี้ วันจันทร์ ที่ ๒๕ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.ขลุง , พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ เรืองนวมดี รอง ผกก.สส.สภ.ขลุง , พ.ต.ท.จำนนท์ สมรส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขลุง , พ.ต.ต.เอกรัฐ อำไพ สว.(สอบสวน) สภ.ขลุง , พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ บุญยั่งยืน สวป.สภ.ขลุง , ร.ต.อ.เสนาะ พรหมบุตร สว.สส.สภ.ขลุง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทุกแผนกงาน ได้ประชุมเร่งรัดคดีอาญา

, การวิเคราะห์อาชญากรม , การป้องกันปราบปรามเด็กแว้นในพื้นที่ ,กิจกรรม ๕ ส ความสะอาดบริเวณ ภายใน – ภายนอก ที่ทำการ , ความสะอาดห้องควบคุมผู้ต้องหา และห้องน้ำภายในที่ทำการ , เน้นการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาเมื่อผู้บังคับบัญชามาตรวจเยี่ยมต้องเป็นแบบเดียวกัน , การรับโทรศัพท์ของพนักงานวิทยุที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีแบบการรับโทรศัพท์แบบอย่างเดียวกัน , สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ( QR – CODE ยิ้มแย้ม ) แบบภายใน – ภายนอก ให้ทำสม่ำเสมอ , การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ และ กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามอบายมุขให้เป็นตามคำสั่ง ตร.ที่ ๒๓๔/๕๘ ลง ๒๗ เม.ย.๕๘ และ ผกก.ฯ เน้นห้ามมีการพนันในพื้นที่โดยเด็ดขาด

%d bloggers like this: