สุราษฎร์ธานี // คณะเกษตรจังหวัดฯ เยี่ยมเยียนผู้ผ่านการอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เกาะสมุย .

สุราษฎร์ธานี // คณะเกษตรจังหวัดฯ เยี่ยมเยียนผู้ผ่านการอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เกาะสมุย .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 25 มกราคม 2564
นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย ให้การต้อนรับ นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้ากลุ่มฯสำนักงานฯ

ได้ติดตามและเยี่ยมเยียนผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” พร้อมทั้งมอบกำลังใจ แนวทางในการดำเนินชีวิตแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ต้นพันธุ์พืช และคำแนะนำในด้านการเกษตร เพื่อนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ สร้างรายได้ และบริโภคในครัวเรือนต่อไป ณ ตำบลหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: