สุราษฎร์ธานี // ประชุมหาแนวทางในการกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวระบาดพื้นที่เกาะสมุย .

สุราษฎร์ธานี // ประชุมหาแนวทางในการกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวระบาดพื้นที่เกาะสมุย .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 25 มกราคม 2564
นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย ให้การต้อนรับนางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้ากลุ่มฯสำนักงานฯ และนายชัยพร นุภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาศัตรูมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยอย่างมีส่วนร่วม โดยมีนายสาธิต เจริญสุข และนายบรรจง จารุปกรณ์ ตัวแทนสมาคมสมุยร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ด้วย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: