สุราษฎร์ธานี // กอ.รมน. ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่สาธารณะ 617 ไร่ ดำเนินคดีเฉียบขาด ..!

สุราษฎร์ธานี // กอ.รมน. ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่สาธารณะ 617 ไร่ ดำเนินคดีเฉียบขาด ..!

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 25 ม.ค. 64 พ.อ.พงษ์ศักดิ์ ปรีชา หน.ฝ่ายงานข่าวฯ พร้อมคณะเข้าทำการตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๒ (ห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่สาธารณะเหมืองแกะ อ.บ้านนาสาร ซึ่งมีผู้บุกรุกทั้งหมดประมาณ 617 ไร่ โดยผู้บุกรุกได้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ และก่อสร้างที่พักอาศัยทั้งหมดจำนวน 58 หลัง

หลังจากชี้แจงข้อกฎหมายแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรื้อถอนที่พัก 4 หลัง ชาวบ้านที่บุกรุกยินยอมส่งคืนพื้นที่ 26 หลัง และชาวบ้านส่วนหนึ่งทำการรื้อถอนเอง 18 หลัง โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดี 4 หลัง ส่วนผู้ทำความผิดที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไป .

%d bloggers like this: